Изложение "Уча в Чужбина" Прием 2024

11:30:00ч. 16.09.2023

Университети в Европа и САЩ
Прием 2024

16 септември – София, Интерпред

23 септември – Бургас, хотел „България“

24 септември – Варна, хотел „Черно море“

7 октомври – Плевен, хотел „Ростов“


„Уча в чужбина“ предоставя всичко важно за кандидат-студентите в чужбина – от сертификатна подготовка, кариерно ориентиране и избор на специалност, през селекция на университети и държави спрямо личния профил и финансови параметри на кандидата, до подготовки за приемни изпити, портфолио, интервюта и прослушвания.


› 11:00 | Начало на изложбения ден.

 

› 11:30 | Начало на семинарната програма и излъчването ѝ онлайн.

 

› 11.30 - 12.00 | Езикови сертификати за университетско кандидатстване в Европа

Специализирана сертификатна подготовка  по английски и немски език. Пробни изпити.

 

› 12:00 - 12:30 | Обучение на английски език в Европа

Разнообразие от специалности в различни професионални сфери в Нидерландия, Ирландия, Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Италия, Испания. Как да съчетаем кандидатстването в няколко държави, в зависимост от сроковете и процедурите на всяка една?

 

› 12:30 - 13:00 | Обучение на немски език в Европа

Как да се подготвим за следването в Германия, Австрия и Швейцария?

 

› 13:00 - 13:25 | Ефективното мотивационно писмо и CV за кандидатстване

Практически семинар за кандидат-студенти.

 

› 13:25 - 13:45 | Университети в Европа с обучение на испански език

Процедури и срокове за кандидатстване. Езикови сертификати.

 

› 13:45 - 14:10 | Арт и дизайн специалности

Подготовка, визуално оформяне и представяне на Портфолио за креативните дисциплини.

 

› 14:10 - 14:35 | Кариерно планиране и избор на специалност

Как да се ориентираме сред всички възможности и какво да очакваме. Кариерно тестуване.

 

› 14:35 - 15:00 | Избор на профилиращи предмети след 10 клас

Как изборът на профил влияе на приема в университет в България и чужбина?

 

› 15:00 | Край на семинарната програма.

 

› 15.00 - 17.00 | Лични срещи и актуални въпроси за кандидатстване в Европа и САЩ.